lördag 4 februari 2017

Styrelsen meddelar att Sala Allehandas pris som i många år delats ut till ortens bästa travare inte längre är aktuellt. Enligt tidningens sportansvarig som nu håller till i Västerås har de inga möjligheter att följa lokal travsport. 
Travklubben vill gärna att priset att priset ska finnas kvar och hoppas hitta en ny sponsor.
Vi planerar ha ett årsmöte den 7 mars och vi hoppas så många medlemmar som möjligt ställer upp.